برای اطلاع از قیمت فرم را پر کنید, تا هم اکنون با شما تماس گرفته شود

برای دریافت مشاوره شماره خود را وارد کنید

منو Terminix. Power over pests.
021-66989571
درخواست تماس

کنترل سوسک ها

خدمات ما

. مناسب ترین برنامه کنترل آفات را انتخاب نمائید

چرا ترمینیکس®

چه چیزی ترمینکس را متفاوت می کند؟

خدمات ما

. مناسب ترین برنامه کنترل آفات را انتخاب نمائید

مرکز تحقیقات و آموزش

آخرین اطلاعات و منابع علمی در خصوص کنترل آفات

americanCockroachAdult

سوسک ها از دسته ی “Coleoptera” بزرگترین خانواده ی حشرات هستند . بیش از 200,000 گونه سوسک در جهان وجود دارد که دانشمندان توانسته اند 25000 گونه سوسک را در ایران شناسایی کنند . هنگامی که شما مطمئن هستید با مشکل آفت سوسک روبرو هستید ، اولین قدم بازرسی کامل و تخصصی جهت شناسایی گونه ی سوسک است . بر اساس یافته های بازرسی یک طرح ریشه کنی قطعی برای از بین بردن آفت خاص توسط کارشناسان برنامه ریزی و مدیریت میشود .

شناسایی دقیق آفات از مهمترین مراحل ریشه کنی آفت است ، زیرا طبق گفته ی ذیل گونه های بسیاری از سوسک ها وجود دارند که ریشه کنی هر گونه شیوه و سموم خاصی را می طلبد ، در غیر این صورت تشخیص نادرست و در پی آن روش نادرست و سموم نامناسب نه تنها باعث از بین نرفتن آفت بلکه عوارض سوئی را در پیش خواهد داشت .

پاسخ دهید